service

Service σκαφών

Service σκαφών στη Boat Center

Η BOAT CENTER, με το εξειδικευμένο προσωπικό της και την άριστη οργάνωσή της, παρέχει κάθε είδος τεχνικής υποστήριξης στους πελάτες της. Επίσης αναλαμβάνει την υλικό-τεχνική κάλυψη όλης της γκάμας των δραστηριοτήτων ενός σκάφους. Η προετοιμασία των σκαφών γίνεται πάντα μέσα στους χώρους της BOAT CENTER, πριν πέσουν στην θάλασσα. Επίσης, παρέχουμε τη δυνατότητα μεταφοράς του σκάφους στην θάλασσα, για όσους από τους πελάτες μας το επιθυμούν.